Faculty(Full/Part time)

 

Prof. Dr. Sateesh K. Ojha

Prof Dr. Ramji Gautam

Associate Prof. Dr. Manoj Kumar Chaudhary

Dr. Dhundiraj Bhattarai

Dr. Mahesh Maharjan

Dr. Gyan Bahadur Tamang

Dr. Hira Shrestha

Mr. Gyan Mani Adhikari, Ph. D. Scholar (TU)

Mr. Bivab Neupane, M.Phil (TU)

Mr. Kamal Regmi, M.Phil (TU)

Mr. Megha Raj Adhikari, M.Phil (TU)

Mr. Bishnu Giri, M.Phil (TU)

Mr. Sushil Awale, M.Phil

Mr. Birat Prasad Shrestha

Mr. Hem Raj Pokharel, LLM (TU)

Mr. Jhabindra Pokharel, Phd Scholar, TU

Mr. Madhav Bhusal, Ph.D. Scholar, TU

Mr. Sandeep Shrestha

Mr. DD Pathak, Ph.D. Scholar, TU

Mrs. Prabina Dahal Bhatta

Mr. Sushil Shrestha, (M.Phil, TU)

Mr. Laxman Pokharel, (M.Phil, KU)

Mr. Suresh Panthi, (M.Phil Scholar, TU)

Mr. Madhu Poudel, (M.Phil Scholar, TU)

Mr. Rojish Jung Shakya

Mr. Binod Narsingha Shrestha